Sobotní bohoslužby

K pravidelným sobotním bohoslužbám se scházíme v prostorách Husova sboru v Ledči nad Sázavou.

Naše dopolední setkání je rozděleno na dvě části.

První částí bohoslužby je shrnutí textů, které jsme studovali doma během týdne pod vedením k tomu připraveného „učitele“. Této části adventisté po celém světě říkají sobotní škola. Ve sloupku SŠ v níže uvedeném rozpisu najdete jméno pověřeného učitele sobotní školy. Biblické texty, které studujeme, najdete každý týden na stránce verše sobotní školy. Na stejném místě najdete ke stažení i celý text sešitů sobotní školy na ucelené čtvrtletí.

Sobotní školu začínáme v 9:00.

Kázání, zamyšlení z Božího slova začíná po přestávce, obvykle kolem 11. hodiny dopolední.

ROZPIS KÁZÁNÍ A SOBOTNÍ ŠKOLY V 1. ČTVRTLETÍ 2021 

veřejné bohoslužby jsou dočasně přerušeny, scházíme se online

Rozpis na 1. čtvrtletí 2021 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky CHOTĚBOŘE nebo HAVLÍČKOVA BRODU.

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.