Výměna

kázání ze soboty 9. 5. 2020 Úvod Před mnoha lety jsem dostal jeden ze svých poťouchlých nápadů. Jeden v tu dobu čerstvě zamilovaný mládežník, dnes dávno zaslouž...