Adventisté z Ledče

Buďte srdečně vítáni na stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne v Ledči nad Sázavou.

Není nás mnoho, nejsme vidět všude, ani o nás není mnoho slyšet. Jsme KŘESŤANÉ, a to nás zavazuje, abychom v našem městě nebyli jen tak sami pro sebe. Jsme nositelé úžasné zprávy, něco z této zprávy, řecky zvané euangelion – EVANGELIUM – určitě najdete (časem – zatím jsme v „konstrukci“) i na tomto našem webu.

Nejsme v městě nad Sázavou dlouho, scházíme se zde něco kolem dvaceti let. Nemáme zde žádnou vlastní budovu, které říkám SBOR, ale přes malý počet se scházíme nejen téměř každou SOBOTU, ale k tomu i při čtení z Bible každý čtvrtek.

Nic, co děláme není tajné, neděláme žádné tajemné obřady. Čteme BIBLI, o které věříme, že je to Boží slovo, modlíme se k Bohu, ale ne pro svůj prospěch. Při každé bohoslužbě se totiž modlíme i za vás, naše město, učitele našich dětí, lékaře a jejich pacienty, za lidi v moci postavené, lidi, kteří jsou ve službě ale také lidi obyčejné.

Pokud vám v textu tučně označená slova nic neříkají, podívejte se prosím do níže uvedeného videa. Dáváme ho sem právě proto, že jsme hrdí na sounáležitost k jedné z nejrychleji rostoucích církví na světě. Moc bychom si přáli, aby pro vás adventistická ADRA byla synonymem pro pomoc v nouzi, a slovo ADVENTISTA aby bylo synonymem pro někoho, komu v tom nejlepším slova smyslu nejste fuk. A kdyby nám to někdy nevyšlo právě nejlépe, odpusťte nám to, prosím, vždyť i my jsme jenom lidé.

Vaši adventisté z Ledče

Jsme adventisté sedmého dne – www.adventiste.cz  nebo www.casd.cz