Sobota „prázdná“ nebo „plná očekávání“

text k eucharistii - Památce na Poslední večeři Páně v sobotu 20.6.2020

Čtení Matouš 27,57-66

57  Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.

58  Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.

59  Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna

60  a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.

61  Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.

62  Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta

63  a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: `Po třech dnech budu vzkříšen.´

64  Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první.“

65  Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“

66  Oni odešli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.

Úvod

Milé setry, milí bratří, milé děti a hosté,

na úvod jsme si při čtení vyslechli část evangelia, ve kterém se jeho autor Matouš jako jediný vrací k událostem Velikonoční soboty.

Za sebe osobně přiznávám, že mě právě události tohoto dne už mnoho let fascinují.Pokračovat ve čtení →

Pomoc, která přichází zvenčí

Úvod

Ve světě se vystřídalo mnoho různých civilizací, pohanských i křesťanských: sumerská, vyspělá civilizace Chetitů, Egyptská, Čínská, Asyrská, Aztécká, Mayská, Mongolská atd. Všude žili lidé, ženili a vdávali se, měli děti a vychovávali je, obdělávali půdu, stavěli si domy, pohřbívali své mrtvé, hledali odpovědi na palčivé otázky života – a všem radili jejich věštci, astrologové a kněží. Rodili se, žili a umírali. Nikdo z těchto lidí nechtěl zemřít, a přece museli odejít všichni. Bránili se, chtěli žít, milovali své blízké, a přece se neubránili.

Kolik žilo na světě lidí od počátku světa? Desítky miliard? Nevím, ale bylo jich mnoho. Každý z těchto lidí žil svůj život, hledal svoje štěstí, toužil po štěstí a lásce, chtěl rozvíjet svůj život. Měl rád svoje blízké. Nakonec však v životě každého nastala chvíle, a odešel tam, jak říkáme, odkud není návratu. Všichni lidé zemřeli. Svět se stal obrovským hřbitovem.

PŘÍBĚH BARBARY I. – JEN ZÁSAH ZVENČÍ MŮŽE POMOCI

Jako příklad jsem vybral příběh dvacetileté dcery floridského milionáře, která se jmenuje Barbara Jane Mackleová. Stalo se to v roce 1968. Cestovala někam se svojí matkou. Nocovaly v motelu. Kolem čtvrté ráno je probudilo klepání na dveře. Muž, který se představil jako detektiv, je informoval o nehodě Barbařina snoubence. Barbara matku prosila, ať neotvírá dveře, ale matka otevřela. Do pokoje vtrhli dva maskovaní lidé, (jeden z nich byla maskovaná žena). Matku omámili uspávací látkou a dceru unesli, aby získali výkupné.Pokračovat ve čtení →

Výměna

kázání ze soboty 9. 5. 2020

Úvod

Před mnoha lety jsem dostal jeden ze svých poťouchlých nápadů. Jeden v tu dobu čerstvě zamilovaný mládežník, dnes dávno zasloužilý otec, měl velkou touhu se sejít se svou milou. Což o to, ona by na rande šla, ale nejspíš z hecu mu řekla, že by s ním jela do Košic. On byl nešťastný, protože Košice jsou z ruky. A mě nenapadlo nic lepšího, než poslat je na rande do českých Košic. Ty leží mezi Kutnou Horou a Uhlířskými Janovicemi.

Podobně můžete, až budete sjíždět řeku Otavu, zakempovat v Katovicích a zajít si na procházku do 4 km vzdáleného Mnichova, u nás na Vysočině si můžete z Hlinska nebo Ždírce nad Doubravou odskočit do Benátek, z Telecího nebo Borové do Betléma, z Velkého Meziříčí do Vídně, a z mnoha míst v republice se snadno dostanete i do Pekla.

Mluvím o tom proto, že záměna různých názvů obcí na mapě se tak trochu bude týkat i našeho dnešního příběhu. Aby bylo jasno, nikdo vlastně dnes neví, kde přesně se ten příběh odehrál. A, mimochodem, to je vada, která se týká spousty biblických příběhů. Pobuřuje vás to?

Na závěr úvodu proto konstatuji. Protože u mnoha příběhů je snadné poplést, kde přesně se to stalo, důležité pro nás musí být ne KDE přesně, ale CO se to vlastně stalo a CO nám to má/může/chce říct.Pokračovat ve čtení →